Vad händer i kroppen under ett kallbad?

Vad händer i kroppen under ett kallbad?

När vi badar kallt aktiveras inte bara adrenalinet och flykt- eller kampresponsen, utan också kroppens temperaturhöjande processer. Till en början signalerar kroppen till hjärtat att börja slå snabbare och snabba upp andningen, som ett sätt att värma upp kroppen. Detta motverkar trötthet och gör att många känner sig mer pigga och mer aktiva efter ett kallbad.

Det har också setts att fettförbränningen ökar av kallbad. I kyla ökar och aktiveras det “nyttigare” bruna fettet i kroppen, som har i uppgift att producera värme. För att producera värme behöver det bruna fettet bränna energi och kalorier, vilket gör att överskottsenergin som lagras som det “onyttiga” vita fettet i kroppen, minskar. I vilken utsträckning kallbad kan förbränna fett eller förhindra övervikt och fetma är dock inte säkerställt ännu.

Tillbaka till blogg