Kallbad - Vad säger forskningen?

Hälsofördelar med kalla bad - vad säger forskningen?

Kallbad har varit en del av människors liv i århundraden och sägs ha många hälsofördelar. Men vad säger forskningen? I denna artikel undersöker vi de hälsorelaterade fördelarna med att ta kalla bad och vad vetenskapen har att säga om det. Låt oss börja med fördelarna!

Förbättrad cirkulation och minskad muskelvärk

Kalla bad främjar en hälsosam cirkulation genom att blodkärlen vidgas och dras samman, vilket kan vara särskilt gynnsamt för den som lider av cirkulationsproblem. Dessutom kan ett dopp i kallbadet lindra muskelvärk och stelhet genom att minska inflammation och öka blodflödet till de drabbade områdena.

Minskad stress och förbättrad sömn

Ett bad i kallt vatten fungerar som naturlig stressreducering. Kylan aktiverar kroppens förmåga att hantera stress och kan minska nivåerna av stresshormoner. Många kallbadare upplever även förbättrad sömnkvalitet, en känsla av djupare och mer återhämtande vila.

Stärkt immunförsvar

Kallbad stimulerar produktionen av vita blodkroppar och ökar därmed kroppens försvar mot sjukdomar. Genom regelbundna kallbad kan immunförsvaret stärkas, vilket i sin tur kan bidra till att förebygga vanliga sjukdomar och förkylningar.

Endorfin-boost och förhöjd energinivå

Iskalla dopp frisätter endorfiner och ökar produktionen av adrenalin, du får alltså en helt naturlig boost av energi och välbefinnande. Många är de kallbadare som vittnar om en uppfriskande känsla och ökad vitalitet efter kallbadet! 

Mental styrka

Att bada kallt kräver mental styrka och fokus. Att utmana dig själv kan öka ditt självförtroende och främja din känsla av emotionell balans. Många upplever också ökad mental klarhet och skärpa efter sitt kallbad.

Vad bör jag tänka på innan jag badar?

Även om kalla bad kan ha många hälsofördelar är det viktigt att förstå att de inte är lämpliga för alla och att det finns vissa risker att ta hänsyn till. Vissa personer kan vara mer känsliga för kyla och kan uppleva obehagliga biverkningar som kyla, stickningar eller andningssvårigheter. Personer med hjärt- eller kärlsjukdomar, högt blodtryck eller annan allvarlig sjukdom bör undvika att ta kalla bad eller rådfråga sin läkare innan de gör det.

Det är också viktigt att gradvis vänja kroppen vid kalla bad och inte utsätta sig för extrema temperaturer omedelbart. Att använda en badtermometer för att mäta temperaturen på vattnet kan vara en bra idé för att undvika att bli chockad av kylan. Om du är intresserad av  att inkludera kalla bad i din hälsorutin, är det viktigt att göra det på ett säkert och smart sätt.

Vad säger forskningen?

De vetenskapliga studier som har publicerats är ofta utförda på få personer med olika förutsättningar, vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser om hälsofördelarna om kallbad på gruppnivå. En grupp forskare i Norge har exempelvis analyserat 104 genomförda studier om kallbad, och kommit fram till att det verkar finnas positiva hälsoeffekter både fysiologiskt och psykologiskt – men att det behövs ytterligare forskning inom ämnet kalla bad. (“Health effects of voluntary exposure to cold water - a continuing subject of debatehttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36137565/).

 

Fredrik Nyström är professor och överläkare i internmedicin vid Linköpings universitet och har lett en studie där man undersökt kylans effekter på kroppen – och resultaten visar att det bruna fettet spelar huvudrollen. Den bruna fettvävnaden är ett organ som sitter uppblandad med den vita fettvävnaden vid nyckelbenet, och finns även centralt i kroppen kring stora blodkärl. Fettets uppgift är att alstra värme, vilket det gör genom att förbränna fettsyror och glukos som lagrats i kroppen.

Nyströms testdeltagare fick frysa i en timme om dagen i sex veckor, och andelen brun fettvävnad mättes med magnetröntgen före och efter testet. Under studiens gång visade det sig att de frysande testpersonerna tolererade mer och mer kyla och att kroppen kan lära sig att hålla värmen på egen hand.

– Med hjälp av magnetröntgen kunde man visa att de som frös fick lite större brun fettvävnad i området runt nyckelbenet jämfört med dem som inte frös. Genom att frysa kan man alltså aktivera sitt bruna fett igen och få det att växa. Vi fann också att de som hållit sig extra varma under den här vintern som studien gjordes, istället sänkte sin metabolism efter sex veckor, säger Fredrik Nyström i en intervju på kallbad.nu ( https://www.kallbad.nu/att-exponera-kroppen-for-kyla-kan-oka-kaloriforbranningen/

 

Tips för att komma igång med kallbad.

Börja med korta bad och öka gradvis exponeringstiden för kyla. Detta hjälper kroppen att vänja sig vid kylan och minska risken för biverkningar. Använd en badtermometer för att mäta temperaturen på vattnet och se till att den är inom en säker och bekväm temperatur för dig.

Om du har några underliggande hälsotillstånd eller tar mediciner, är det viktigt att rådfråga en läkare innan du börjar med kalla bad. Kalla bad kan vara en härlig del av din hälsorutin, men det är självklart viktigt att komplettera med andra hälsosamma vanor som regelbunden träning, hälsosam kost och tillräckligt med sömn.

Kalla bad kan sägas vara en hälsosam och uppfriskande aktivitet, och med rätt försiktighetsåtgärder kan det bli en spännande och hälsofrämjande del av ditt liv!

Tillbaka till blogg